Užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a provozních informací – Zákony v České republice

(1) Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí tvořit ucelený systém. (2) Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace…

Místní a přechodná úprava provozu na účelových komunikacích, které nejsou veřejně přístupné – Zákony v České republice

(1) Místní a přechodnou úpravu provozu a zařízení pro provozní informace umisťuje na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná, její vlastník. Vlastník pozemní komunikace oznámí umístění místní nebo přechodné úpravy provozu…

Místní a přechodná úprava provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích – Zákony v České republice

(1) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví a) na dálnici ministerstvo, b) na silnici I. třídy krajský úřad, c) na silnici II. a III. třídy,…

Přezkoušení z odborné způsobilosti – Zákony v České republice

(1) Pozbytí odborné způsobilosti podle § 93 odst. 2 písm. a) nebo § 94 odst. 1 písm. b) se zjišťuje přezkoušením z odborné způsobilosti. Přezkoušením z odborné způsobilosti se rovněž ověřuje…