Účinná prevence je nejlepší způsob, jak zajistit bezpečnostpráce. VÚBP zahájil kampaň pro zaměstnavatele

Výzkumný ústav bezpečnosti práce pod záštitou MPSV vyhlásil kampaň nazvanou
„Chcete-li ušetřit, vsaďte na správné přidělení osobních ochranných pracovních
prostředků“.

Cílem této kampaně je šíření informací mezi zaměstnavateli o ochraně
zdraví jejich zaměstnanců. Nejlepší způsob, jak zajistit bezpečnost práce, je totiž
včasná a účinná prevence.
Zaměstnavatel má povinnost zajistit, aby pracovní prostředí a podmínky byly bezpečné
a neohrožovaly zdraví zaměstnanců.

Toho lze dosáhnout správným nastavením pravidel
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a přijetím preventivních opatření proti
rizikům.
Jednou z klíčových strategií je poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
(OOPP), které chrání pracovníky před specifickými hrozbami a pomáhají snižovat
negativní dopady nebezpečných a škodlivých aspektů práce a pracovního prostředí.
„V praxi se potvrzuje, že investování do bezpečnosti a ochrany zdraví se opravdu vyplácí,“
uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).


Někteří zaměstnavatelé však stále vnímají BOZP jako finanční zátěž. Obhajují to
tvrzením, že riziko pracovních úrazů nebo zdravotního poškození zaměstnanců je nízké
a investice času a financí do BOZP se jim zdá neopodstatněná. Avšak statistiky ukazují
jiný obrázek. Každý měsíc dojde k minimálně jednomu smrtelnému pracovnímu úrazu
kvůli absenci, nedostatečnosti, nebo nevhodnosti OOPP.