Méně než polovina nových léků proti rakovině měla výrazný přínos

Méně než polovina nových léků proti rakovině registrovaných ve Španělsku v posledních 12 letech měla relevantní účinky na zdraví či na dobu přežití pacientů. Uvádí to studie španělských vědců, na kterou upozornil deník El País. Jen desetina nových léků pak podle nich měla i pozitivní přínos pro kvalitu života nemocného.

Studie španělských vědců, kterou zveřejnil odborný časopis The European Journal of Health Economics, se zaměřila na účinky léků proti rakovině, které schválil španělský regulátor od roku 2010 do září loňského roku. Celkově se jednalo o 73 léků, které se využívaly v téměř 200 postupech při léčbě solidních nádorů, které vytvářejí pevná ložiska. Výzkum nebral v potaz účinky na léčbu hematologických neboli „tekutých“ nádorů, například leukémie.

Podle analýzy dat, které sbírá španělské zdravotnictví, ve více než polovině léčebných postupů neměly nově registrované léky podstatný klinický dopad na zdraví pacienta. Ve více než 55 procentech léčebných postupů pak nové léky nevedly k prodloužení doby přežití pacienta. Léky registrované v posledních 12 letech podle studie prodloužily v průměru život pacientů o čtyři a půl měsíce. Podle autorů je velmi malý i přínos v případě kvality života pacientů. Ta se zvýšila jen v případě desetiny pacientů léčených s použitím nově registrovaných léčiv.